Cập nhật 101 hình ảnh thơ tiếng Anh cho trẻ hay, dễ nhớ nhất

Chủ Nhật, ngày 27/03/2022 - 08:11
5 / 5 của 1 đánh giá
Những bài thơ tiếng Anh cho trẻ sẽ giúp bé ghi nhớ được từ vựng, kích thích sự ham học hỏi tiếng. Đồng thời, những vần thơ sẽ mang lại cho bé nhiều niềm vui khi đọc. Dưới đây là trọn bộ hình ảnh thơ tiếng anh hay, dễ nhớ nhất mà chúng tôi đã dày công sưu tầm, mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem : Cập nhật 101 hình ảnh Thơ tiếng Anh cho trẻ hay, dễ nhớ nhất

Cập nhật 101 hình ảnh thơ tiếng Anh cho trẻ hay, dễ nhớ nhất được cập nhật mới nhất tại Tamthethanglong.com. Trang thông tin tổng hợp mới nhất của giới trẻ hiện nay, cập nhật liên tục.

Chùm thơ tiếng Anh cho trẻ hay nhất

Sau đây tamthethanglong.com xin giới thiệu cùng quý độc giả chùm thơ tiếng Anh cho trẻ hay nhất. Mời các bạn theo dõi,chọn cho bé nhà mình bài thơ thích hợp nhất để rèn kĩ năng tiếng Anh có bé nhé !

Chùm thơ tiếng Anh cho trẻ hay nhất

Little turtle

I am a little turtle
I crawl so slow   
I carry my house
Wherever I go
When I get tired
I put in my head
My legs and my tail
And I go to bed

Tạm dịch:

Chú rùa nhỏ

Tôi là chú rùa nhỏ
Tôi bò thật là lâu
Tôi mang ngôi nhà nhỏ
Đi theo bất cứ đâu
Mỗi khi tôi thấy mệt
Đầu tôi liền thu vào
Cả chân và đuôi nữa
Và ngủ một giấc nào)

Xem thêm : Tuyển tập những bài Thơ thả thính hay,ngọt ngào,lãng mạn nhất

PLEASE MONMY!

Hi Pingu! Look, Pingu – toys, toys, toys!
A boat, a ball, a train, a truck.
Look at all the toys.
Please, Monmy! Please, Monmy!
I want a boat.

Oh, I want a boat.
I want a boat.
Please, Monmy! Please, Monmy!
I want a boat.

Tham khảo thêm : Những áng Thơ tình Việt Nam hay nhất”sống”mãi cùng thời gian

Hi Pingu! Look, Pingu – toys, toys, toys!
A boat, a ball, a train, a truck.
Look at all the toys.
Please, Monmy! Please, Monmy!
I want a boat.

Oh, I want a boat.
I want a boat.
Please, Monmy! Please, Monmy!
I want a boat.

Tham khảo thêm : Những áng Thơ tình Việt Nam hay nhất”sống”mãi cùng thời gian

PLEASE MONMY!

Tạm dịch:

Xin Vui Lòng

Chào Pingu! Nhìn kìa, Pingu – đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!
Một chiếc thuyền, một quả bóng, một chiếc xe lửa, một chiếc xe tải.
Nhìn vào tất cả các đồ chơi.
Làm ơn, Monmy! Làm ơn, Monmy!
Tôi muốn một chiếc thuyền.

Ồ, tôi muốn một chiếc thuyền.
Tôi muốn một chiếc thuyền.
Làm ơn, Monmy! Làm ơn, Monmy!
Tôi muốn một chiếc thuyền.

Chào Pingu! Nhìn kìa, Pingu – đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!
Một chiếc thuyền, một quả bóng, một chiếc xe lửa, một chiếc xe tải.
Nhìn vào tất cả các đồ chơi.
Làm ơn, Monmy! Làm ơn, Monmy!
Tôi muốn một chiếc thuyền.

Ồ, tôi muốn một chiếc thuyền.
Tôi muốn một chiếc thuyền.
Làm ơn, Monmy! Làm ơn, Monmy!
Tôi muốn một chiếc thuyền.

Littlle bird

Little bird, little bird
Hop, hop, hop
Little bird, little bird
Stop, stop, stop
Little bird, little bird
Say good bye
Little bird, little bird
Fly, fly, fly

Tạm dịch:

Chim nhỏ

Chim nhỏ, chim nhỏ
Nhảy, nhảy, nhảy
Chim nhỏ, chim nhỏ
Dừng dừng dừng
Chim nhỏ, chim nhỏ
Nói lời tạm biệt
Chim nhỏ, chim nhỏ
Bay, bay, bay

1-2-3-4-5

One one sun
Two two shoes
Three three trees
Four four doors
Five five knifes

Tạm dịch:

1-2-3-4-5
Một mặt trời
Hai đôi giày
Ba ba cây
Bốn bốn cửa
Năm năm dao

1-2-3-4-5

Seven Wonders of the World

I wonder why the sun is hot
I wonder why it rains a lot
I wonder why the sky is blue
I wonder why a cow goes moo
I wonder why the clouds skip by
I wonder why a bird can fly
I wonder will the lesson end
Before I’m driven round the bend.

Seven Wonders of the World

Tạm dịch:

Bảy kỳ quan thế giới

Tôi tự hỏi tại sao mặt trời nóng
Tôi tự hỏi tại sao trời mưa rất nhiều
Tôi tự hỏi tại sao bầu trời xanh
Tôi tự hỏi tại sao một con bò đi moo
Tôi tự hỏi tại sao những đám mây bỏ qua
Tôi tự hỏi tại sao một con chim có thể bay
Tôi tự hỏi liệu bài học sẽ kết thúc
Trước khi tôi lái xe vòng qua khúc quanh.

Eat, Drink and Be Messy

Once, upon a thyme leaf,
There lived a lazy snail,
Who munched and dozed, and dozed and munched,
On thyme he breakfasted and lunched,
And when it came to half past nine,
He chose once more to dine on thyme.
Later, upon the thyme leaf,
Was a rather plumper snail.
But, reader dear, his life was brief,
For this is no fairy tale.
He ate more and more, and grew fatter and fatter
Until one day he exploded, bang, splat, splatter.
One minute he was there,
The next he’d gone.
The coroner’s verdict
‘A snail thyme bomb’.

Eat, Drink and Be Messy

Ăn, uống và lộn xộn

Một lần, trên một chiếc lá húng tây,
Có một con ốc sên lười biếng,
Ai nhai và ngủ gật, và ngủ gật và nhai,
Anh ấy ăn sáng và ăn trưa,
Và khi đến chín giờ rưỡi,
Anh chọn một lần nữa để ăn tối với húng tây.
Sau đó, trên lá húng tây,
Là một con ốc sên khá.
Nhưng, độc giả thân mến, cuộc đời anh thật ngắn ngủi,
Đối với điều này là không có câu chuyện cổ tích.
Anh ta ăn ngày càng nhiều, và ngày càng béo hơn
Cho đến một ngày anh nổ tung, đập, bắn tung tóe, bắn tung tóe.
Một phút anh đã ở đó,
Anh tiếp theo đi rồi.
Phán quyết của nhân viên điều tra
“Một quả bom thyme ốc sên”.

Little Miss

Little Miss Muffet sat on a tuffet
Eating a Big Mac and fries
Along came a spider and sat down beside her
‘Yuck’, it said, ‘I prefer flies’.

Tạm dịch:

Cô tiểu thư

Little Miss Muffet ngồi trên một chiếc tuffet
Ăn Mac lớn và khoai tây chiên
Cùng đến một con nhện và ngồi xuống bên cạnh cô
‘Yuck’, nó nói, ‘Tôi thích ruồi’.

Little Miss

Five little ducks

Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only four little ducks came back.

Four little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only three little ducks came back.

Three little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only two little ducks came back.

Two little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only one little duck came back.

One little duck
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But none of the five little ducks came back.

Sad mother duck
Went out one day
Over the hill and far away
The sad mother duck said
“Quack, quack, quack.”
And all of the five little ducks came back.

Five little ducks

Tạm dịch:

Năm con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có bốn con vịt nhỏ trở lại.
Bốn con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có ba con vịt nhỏ trở lại.
Ba con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có hai con vịt nhỏ trở lại.
Hai con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có một con vịt nhỏ quay trở lại.
Một con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng không ai trong số năm con vịt nhỏ quay trở lại.
Vịt mẹ buồn
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Con vịt mẹ buồn nói.
“Quạc, quạc, quạc.”
Và tất cả năm con vịt nhỏ đã trở lại.

Five little monkeys

Five little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”
Four little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped her head.
Papa called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

Three little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

Two little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped her head.
Papa called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

One little monkey jumping on the bed,
He fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
“Put those monkeys straight to bed!”

Five little monkeys

Tạm dịch:

Năm con khỉ nhỏ

Năm con khỉ nhỏ nhảy lên giường,
Một người ngã xuống và va đầu.
Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy lên giường!”
Bốn con khỉ nhỏ nhảy lên giường,
Một người ngã xuống và va đầu cô.
Papa gọi bác sĩ và bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy lên giường!”
Ba con khỉ nhỏ nhảy lên giường,
Một người ngã xuống và va đầu.
Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy lên giường!”
Hai con khỉ nhỏ nhảy lên giường,
Một người ngã xuống và va đầu cô.
Papa gọi bác sĩ và bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy lên giường!”
Một con khỉ nhỏ nhảy lên giường,
Anh ngã xuống và va đầu.
Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói,
“Đặt những con khỉ đó thẳng lên giường!”

Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé

Những bài thơ tiếng anh vui, hài hước sẽ giúp bé dễ dàng ghi nhớ, mang lại cho bé nhiều niềm vui khi đọc. Cùng nhau cập nhật ngay bộ sưu tập hình ảnh thơ tiếng anh hay, ý nghĩa dưới đây nhé.

Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé
Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé
Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé
Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé
Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé
Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé
Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé
Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé
Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé
Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé
Chùm thơ tiếng Anh vui, hài hước nhất cho bé

Trên đây là chùm thơ tiếng Anh cho trẻ thiếu nhi hay,dễ đọc,dễ nhớ do Bloftraitim.info mới cập nhật. Bạn nhớ lưu lại cho bé nhà mình học dần nhé. Đây là một phương pháp vô cùng hữu ích cho bé học tiếng Anh hiệu quả đó bạn. Hơn thế nó còn góp phần hình thành nhân cách cho trẻ.

Trên đây là bài viết Cập nhật 101 hình ảnh thơ tiếng Anh cho trẻ hay, dễ nhớ nhất được Tâm Thế Thăng Long chia sẻ và cập nhật mới nhất. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị tại Tamthethanglong.com.

Hà Sio

Tác giả: Hà Sio

Tham gia Tâm Thế Thăng Long: 2022

Bút danh:

Xin chào! Mình là Hà Sio, mình yêu cái đẹp và yêu làm đẹp. Vì thế trong blog này mình đã chia sẻ những thủ thuật về kiến thức cuộc sống, tình yêu, Phong thủy... mà mình đã tích lũy, học hỏi được trong nhiều năm qua. Hãy thường xuyên ghé thăm blog để đón đọc nhiều bài viết mới của mình nhé.


TẬP thơ về thuốc lá hay nhất – những góc nhìn đáng suy ngẫm
TẬP thơ về thuốc lá hay nhất – những góc nhìn đáng suy ngẫm
Ngày nay thuốc lá đang trở thành vấn nạn nhức nhối của xã hội. Số người hút thuốc ngày càng nhiều, đặc biệt là giới trẻ. Có nhiều lí do dẫn đến vấn nạn này: người thì hút thuốc để giải sầu, xả stress, người thì hút thuốc để đua đòi, đua bạn … Và vấn đề này cũng đang trở thành nguồn cảm hứng dồi dào để các thi sĩ chuyên và không chuyên sáng tác nên những bài thơ về thuốc lá hay nhất dưới đây.
[Tổng Hợp] 99+ bài thơ chế về tình bạn hay nhất, bá đạo nhất
[Tổng Hợp] 99+ bài thơ chế về tình bạn hay nhất, bá đạo nhất
Thơ chế về tình bạn hay nhất, bá đạo nhất sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều phút giây thư giãn ý nghĩa sau nỗi vất vả của cuộc sống. Mỗi bài thơ tuy mang nét hài hước, dí dỏm nhưng đằng sau tiếng cười ấy bạn vẫn có thể cảm nhận được vai trò của những người thân trong cuộc đời và không quên tránh xa những người bạn xấu, bạn đểu.
TẬP thơ về tuổi học trò tinh nghịch hay, lắng đọng cảm xúc
TẬP thơ về tuổi học trò tinh nghịch hay, lắng đọng cảm xúc
Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời với bao hồn nhiên, tinh nghịch. Ai đã trải qua những năm tháng học trò đều lưu lại những kỉ niệm khó quên với bạn bè, thầy cô, mái trường. Đã có rất nhiều thi sĩ chuyên và không chuyên viết về tuổi hồng và có nhiều tác phẩm để đời. Sau đây là top những bài thơ về tuổi học trò hay nhất, lắng đọng cảm xúc như thế.
#99 bài thơ buồn một mình cô đơn, mong nhớ người yêu hay nhất
#99 bài thơ buồn một mình cô đơn, mong nhớ người yêu hay nhất
Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý bạn đọc 99 bài thơ buồn một mình cô đơn, mong nhớ người yêu hay nhất. Mỗi bài thơ là mỗi tiếng lòng thổn thức của gái trai trong tình yêu, trong cuộc sống. Bạn hãy chia sẻ những bài thơ tâm trạng buồn sau đây để tìm cảm xúc cho riêng mình và gửi gắm tâm sự nhé !
TOP 101+ bài thơ tình yêu 4 câu ngắn gọn, súc tích, lãng mạn
TOP 101+ bài thơ tình yêu 4 câu ngắn gọn, súc tích, lãng mạn
Thơ tình yêu 4 câu luôn là những bài thơ ngắn gọn, súc tích và không kém phần lãng mạn. Nếu những bài thơ dài dòng khiến bạn không thể nào gắn kết, hay tìm được một sợi chỉ xuyên suốt được trong một bài thơ. Thì thơ tình yêu 4 câu lại ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ nhớ.
Tập thơ xin lỗi người yêu hay – bí kíp giúp người ấy hết giận
Tập thơ xin lỗi người yêu hay – bí kíp giúp người ấy hết giận
Thơ xin lỗi người yêu, những bài thơ hay nhất với những câu thơ dỗ dành mong người ấy hết giận. Trong tình yêu, ngoài những khoảng khắc lãng mạn, ngọt ngào, không thể thiếu những phút giây hờn dỗi, đặc biệt là con gái. Có những lúc hờn dỗi có nguyên nhân nhưng có những lúc dỗi hờn vu vơ để được người ấy dỗ dành.